Kinh nghiệm phân công công việc hiệu quả nhất

13-11-2015

Muốn làm tốt việc thì nhà quản lý cần biết cách phân công công việc phù hợp cho từng nhân viên của mình. Học cách phân công công việc hiệu quả.

Nhà quản lý cần biết cách phân công công việc phù hợp cho từng nhân viên của mình.

  1. Bạn phải là một “người nói” tập trung

Bạn phải truyền đạt cho nhân viên một cách thật rõ ràng, chi tiết để nhân viên hiểu được ý của mình. Đừng để đến khi xôi hỏng bỏng không mới mổ xẻ nguyên nhân sự việc. Bạn có từng làm nhiều việc cùng một lúc, vừa nói chuyện với đồng sự vừa vội vàng chạy đến một cuộc họp khác, thậm chí là kiểm tra email và nhắn tin trong buổi họp không? Phải luôn tập trung vào người nghe và gạt đi mọi thứ khác để có thể truyền tải thông điệp một cách hiệu quả nhất. Nếu việc bạn đang nói tới có rủi ro cao hay ngược lại, có thể mang lại lợi ích lớn thì bạn càng cần phải ngưng lại mọi thứ khác để tập trung vào vai trò của mình là người truyền đạt và phân công công việc cho người khác.

decision1

  1. Lắng nghe một cách nhiệt tình

Nhân viên của bạn có tập trung vào những gì bạn hỏi hay phân công? Họ có đang vội và không thực sự lắng nghe? Tuy nhiên có một vấn đề quan trọng hơn cả khả năng tập trung – Họ có đáng tin cậy, có đủ trình độ, và có khả năng hoàn thành nhiệm vụ không?

Khi quyết định nên phân công công việc cho nhân viên nào, hãy nghĩ đến 3 yếu tố này.

  1. Truyền đạt rõ ràng thời gian thực hiện công việc

Tiếp theo là hãy đảm bảo bạn truyền đạt rõ khung thời gian và thời hạn hoàn thành. Hãy nói rõ với nhân viên nhưng vẫn phải cho họ biết ngày kiểm tra tiến độ hay thời hạn hoàn tất công việc nếu đó là việc không khẩn cấp. Ngoài ra hãy ghi chú vào lịch làm việc của bạn để tiện kiểm tra và theo dõi công việc. Việc theo dõi sẽ bảo đảm trách nhiệm đối với công việc của cả đôi bên. Hãy ghi chú vào lịch làm việc của bạn để tiện kiểm tra và theo dõi công việc.

chuyenvanphong_botricongviec

  1. Thông báo điều kiện hoàn thành công việc

Cần đạt được những thành quả như thế nào? Phải như thế nào mới gọi là thành công? Kết quả đạt được là gì? Kinh nghiệm của tôi cho thấy bạn hãy cố gắng hết sức, hãy cho nhận viên thấy những kết quả bạn muốn đạt được và yêu cầu nhân viên diễn tả những kết quả họ muốn đạt được bằng chính từ ngữ của họ.

Trong bước cuối cùng của việc phân công công việc này, lượng thời gian mà hai bên phải bỏ ra cho việc đối thoại sẽ tỉ lệ thuận với mức độ phức tạp của công việc. Và cũng như ở bước đầu tiên, mức độ rủi ro hay lợi ích của công việc càng cao thì bạn càng phải thảo luận kĩ lưỡng về vấn đề và nhất trí về những yêu cầu thành công.

Các bài viết tương tự: