“Giải mã” hình thức kinh doanh đa cấp gây tranh cãi

16-11-2015

Kinh doanh đa cấp ngày càng phát triển, có những điều về đa cấp chúng ta vẫn chưa biết. Sau đây là những giải mã về kinh doanh đa cấp.

Kinh doanh đa cấp là gì?

Bán hàng đa cấp hay kinh doanh đa cấp hoặc kinh doanh theo mạng là thuật ngữ chung dùng để chỉ một phương thức tiếp thị sản phẩm tới khách hàng. Đây là hoạt động kinh doanh bán hàng trực tiếp đến tay người tiêu dùng, họ có thể trực tiếp đến mua hàng tại công ty mà không phải qua các đại lý hay cửa hàng bán lẻ.

Nhờ vậy, hình thức này  tiết kiệm rất nhiều chi phí từ việc khuyến mại, tiền sân bãi, kho chứa, vận chuyển hàng hóa, quảng cáo. Số tiền này được dùng  để cải tiến sản phẩm tiếp tục phục vụ người tiêu dùng, để trả thưởng cho nhà phân phối và nâng cấp.

kinh-doanh-da-cap
Mô hình tháp lợi nhuận trong kinh doanh đa cấp

Trong Nghị định về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp do Chính phủ ban hành, tại Điều 2 đã định nghĩa: Kinh doanh đa cấp là một phương thức tổ chức kinh doanh của doanh nghiệp thông qua nhiều cấp khác nhau, người tham gia sẽ được hưởng tiền thưởng và/hoặc lợi ích kinh tế khác, tiền hoa hồng, từ kết quả bán hàng hóa của mình và của người khác trong mạng.

Kinh doanh đa cấp gây ra nhiều tranh cãi trong xã hội

Nhà phân phối sản phẩm có vai trò như những đại lý. Và thường dùng những kết quả sử dụng của bản thân để thu hút khách hàng. Ngoài ra những người kinh doanh đa cấp còn có thể tìm kiếm những đối tác khác để có thể trở thành nhà phân phối cùng làm việc với mình, được quản lý bằng mã số. Lúc này, mã số của một nhà phân phối mới được kết nối với mã số của người bảo trợ của anh ta.

Một buổi hội thảo của những người làm kinh doanh đa cấp

Các thuật ngữ trong kinh doanh đa cấp:

Nhà phân phối: người tham gia vào mạng lưới kinh doanh đa cấp. Họ là người trực tiếp sử dụng hàng, sau đó chia sẻ thông tin về sản phẩm và giới thiệu cho những người khác tham gia vào công việc kinh doanh. Trong kinh doanh theo mạng chân chính, nhà phân phối được trả hoa hồng từ việc bán sản phẩm của họ và/hoặc trong toàn hệ thống. Người bảo trợ: người đỡ đầu, người hỗ trợ trực tiếp cho một người tiêu dùng trở thành một thành viên mạng lưới kinh doanh đa cấp.

Tầng, Tuyến trên, Tuyến dưới  Tuyến ngang

Sản phẩm:

Sản phẩm đánh giá sự tồn tại lâu dài của một công ty kinh doanh theo mạng vì vậy sản phẩm trong kinh doanh đa cấp phải có chất lượng tốt Ngoài ra, sản phẩm phải đảm bảo tính độc quyền, nghĩa là không bán rộng rãi trên thị trường; chỉ bán thông qua các nhà phân phối của công ty, độc đáo: tức là trên thị trường không có sản phẩm tương tự.

Các bài viết tương tự: